Návrh změny dopravního režimu v oblasti Bohdalce

 

Odbor dopravy a energetiky městské části Praha 10 nechal na základě požadavků občanů za účelem zlepšení stávajícího stavu zpracovat návrh změny dopravního režimu v oblasti Bohdalce (viz situace).

Za současného stavu při standardní šířce komunikací cca 5 m a obousměrném provozu je jakékoli stání v těchto ulicích v rozporu s pravidly provozu (musí zůstat volný jízdní pruh o šířce 3 m pro každý směr jízdy). Ve snaze zachovat co nejširší průjezdný profil dochází ze strany řidičů k nepovolenému částečnému stání na chodníku a k vjíždění na chodník při vyhýbání protijedoucích vozidel v prostoru zúženém řadou takto nelegálně parkujících vozidel. To má za následek jak ohrožení chodců, tak poškozování chodníků, jejichž stav je pak ze strany občanů často kritizován.

Dalším problémem je zvýšený průjezd vozidel oblastí Bohdalce od ulice Moskevské – ulicí Na křivce, Modletínská a Popovická do ulice U plynárny, fungující jako zkratka v případě kolony v ulici Bohdalecké před křižovatkou s ulicemi U plynárny a Záběhlická (tedy každý pracovní den v dopravní špičce). Problémová se z pohledu zdejších občanů jeví i rychlost projíždějících vozidel.

Realizací navržené úpravy v I. pololetí roku 2008 dojde k následujícím přínosným změnám:

  • zavedením jednosměrného provozu s třímetrovým jízdním a dvoumetrovým jednostranným parkovacím pruhem (je navržen na straně s menším počtem vjezdů, případně respektuje stávající stav) k legalizaci stání a zajištění dostatečného prostoru pro průjezd i rozměrnějších vozidel (např. odvoz komunálního odpadu)
  • systémem jednosměrností ke znepříjemnění a prodloužení průjezdu vozidel, využití zkratky již nebude výhodné, zároveň však bude zachována možnost místním řidičům opustit oblast potřebným směrem
  • úpravě rozlehlé plochy a vyznačení parkování v křižovatce Na Křivce x Osnická
  • zavedení Zóny 30 do celé oblasti Bohdalce

Připomínky k návrhu je možno do 15. března 2008 zasílat na e-mailovou adresu evab@praha10.cz nebo jitkac@praha10.cz, po daném termínu budou ve spolupráci se zástupcem Policie ČR – Správy hl.m. Prahy-dopravního inspektorátu připomínky vyhodnoceny a případně dojde k úpravám ještě před fyzickou realizací opatření.

zdroj: Městská část Praha 10

Diskusní téma: Návrh změny dopravního režimu v oblasti Bohdalce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Současnost

10.04.2008 00:00

Komplexní úklid komunikací

Ve středu 28. května 2008 bude probíhat tradiční komplexní úklid komunikací v oblasti...
08.04.2008 21:25

V dubnu budou na Bohdalci přistaveny kontejnery na bioodpad

Protože oblast Bohdalce patří mezi ty části města, kde se pravidelně na jaře vytváří mnoho odpadu...
01.04.2008 10:10

Vraky pod Bohdalcem

Staré české přísloví praví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Pověstným...
27.03.2008 20:30

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2008

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory,...
12.03.2008 11:49

Hledáme všechny, kteří by se chtěli podělit o své vědomosti.

Máte slušné vědomosti ohledně historie Bohdalce? Podělte se o ně! Víte o nějakých zajímavých...

Historie

16.02.2008 16:52

Počátky autobusového spojení Bohdalce.

První autobus vyjel na lince z Vršovic do Záběhlic 21. června roku 1925. Tehdy však nebyl označen...

Zajímavá místa

Bohdalecký tunel

  Skrz původní vrch Bohdalec vedl 94metrů dlouhý železniční tunel, který spojoval Vršovické...

Plynárenské muzeum

  Jedním ze zajímavých míst v těsné blízkosti Bohdalce je plynárna Michle. Vznikala ve...

Garáže Vršovice

Dnešní autobusové garáže Vršovice byly postaveny původně jako vozovna pro trolejbusy. Jednalo se o...