Když se kácí les, létají třísky - když se sází stromy, kácí se les.

12.02.2008 00:00

 

V rámci výtání občánků probíhá mnoho bohu i občanu libých akcí. Jednou z nich je i „Strom za každé nové dítě“. Jak vypadá její realizace v akci na Bohdalci dnes?

Dnes se opět kací stromy v klínu ulic Křeslická a Bohdalecká. Kácení je na první pohled odborně provedené a neopakuje se tak situace z počátku minulého roku, kdy zaměstnanci všeobecně "oblíbené" firmy ROSSY, vykáceli velkou část tohoto bývalého parčíku za asistence všudypřítomné vůně čerstvé mízy a přihlížejících právě zahnízděných živočichů.

Vykáceno bylo jak několik stromů na pozemcích Městské částí, tak i na pozemcích, které nyní patří manželům Augustovým. Ono se vlastně není čemu divit, když vlastníci chtějí svůj draze od Městské části zakoupený pozemek využít jiným způsobem, než je pouhé udržování veřejné zeleně (ať již se bude jednat o stavbu nemovistosti či o umístění reklamních ploch). Ale stejně se tak se nelze divit nesouhlasu rezidentů, kteří opět přicházejí o poslední kousky zeleně.

Akce "Strom za každé nové dítě" má na Bohdalci své první výsledky. Aby také ne, narodila se zde v uplynulém roce pěkná řádka dětí. Jen ten strom není za každé dítě pouze jeden, ve skutečnosti jich za každé nově narozené dítě bylo 80 - bohužel nikoli vysazených, ale pokácených vzrostlých stromů (pro nezúčastněné: na podzim České lesy, a. s. vykácely velkou část Bohdaleckého lesoparku - padla většina zdravých vzrostlých stromů, které pamatovaly dětství Zdeňka Svěráka).

test inteligence

Diskusní téma: Když se kácí les, létají třísky - když se sází stromy, kácí se les.

Datum: 14.02.2008

Vložil: Bc. Michal Petřík, referent správy veřejné zeleně a čistoty.

Titulek: RE: Když se kácí les, létají třísky - když se sází stromy, kácí se les.

Vážený občane,

pozemky Městské části Praha 10 v cípu svíraném ulicemi Bohdalecká a Křeslická byly převzaty od původního vlastníka a správce ve velmi zanedbaném stavu. Nacházely se zde neudržované dřeviny, které vyrostly neřízeně a bez odborného dohledu z volně vypadávajících semen původních osazených dřevin a nacházelo se zde velké množství černých skládek. Vzhledem k tomuto stavu přistoupila MČ Praha 10 zastoupená odborem životního prostředí k celkové sanaci zanedbaného pozemku. Na pozemku byly ponechány perspektivní dřeviny, které si nebudou růstem vzájemně konkurovat a nebude docházet k vzájemnému ovlivňování. Dřeviny ve svahu podél ulice Bohdalecká s orientací náklonu nad ulici byly z bezpečnostních důvodů odstraněny, neboť může docházet obnažováním jejich kořenového systému k vyvrácení do komunikace.

V minulém týdnu došlo k odstranění jednoho jediného ovocného stromu, který byl v havarijním stavu a jeho zdravotní stav byl velmi špatný. Stav této dřeviny Vám můžeme doložit fotodokumentací odstraněného stromu. Odstranění stromu a výmladkových výhonů si na svém pozemku provedl vlastník souvisejícího pozemku, manželé Augustovy , nikoliv správní firma Rossy service jak uvádíte. Další Vámi deklarované kácení dřevin je pouze odstraněním výmlatků kořenových systémů odstraněných dřevin z plochy parku v loňském roce. K žádnému rozsáhlému kácení zde nedocházelo.

Do budoucna počítáme s další úpravou svahu k ulici Bohdalecká, který splavováním zeminy znepřístupnil polovinu šířky profilu chodníku. V zatáčce ulice Křeslická pak plánujeme osázení vhodných keřových a půdopokryvných dřevin zabraňujících splavování zeminy.

Akce "Strom za každé nové dítě", která nabízí možnost rodičům narozených dětí vysadit potomkovi strom, je nabídnuta rodičům při vítání občánků. Pokud rodiče nemají o nabídku zájem, není strom za občánka vysazován. V loňském roce bylo vysazeno prvních dvanáct stromů v centrálním parku Heroldovy sady a přes třicet stromů na dalších místech Prahy 10. Pro letošní rok je již připraveno dalších 140 stromů pro výsadbu. Jednou z lokalit vytipovaných pro výsadbu je pás zeleně v ulici Osnická, kde budou vysázena dvě stromořadí okrasných hrušní a výsadby keřů v horní části. V prostoru přilehlého parku u frekventované křižovatky na Bohdalci se plánují taktéž nové výsadby stromů.

Pokud jde o kácení stromů v uvedeném lesoparku nemáme možnost prováděné práce ovlivnit nebo přímo zakázat. Hospodaření na lesních pozemcích se řídí speciálním zákonem o lesích a městská část nemá v tomto případě žádné rozhodovací pravomoci.

S pozdravem Bc. Michal Petřík, referent správy veřejné zeleně a čistoty.

Vyhledávání

Současnost

10.04.2008 00:00

Komplexní úklid komunikací

Ve středu 28. května 2008 bude probíhat tradiční komplexní úklid komunikací v oblasti...
08.04.2008 21:25

V dubnu budou na Bohdalci přistaveny kontejnery na bioodpad

Protože oblast Bohdalce patří mezi ty části města, kde se pravidelně na jaře vytváří mnoho odpadu...
01.04.2008 10:10

Vraky pod Bohdalcem

Staré české přísloví praví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Pověstným...
27.03.2008 20:30

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2008

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory,...
12.03.2008 11:49

Hledáme všechny, kteří by se chtěli podělit o své vědomosti.

Máte slušné vědomosti ohledně historie Bohdalce? Podělte se o ně! Víte o nějakých zajímavých...

Historie

16.02.2008 16:52

Počátky autobusového spojení Bohdalce.

První autobus vyjel na lince z Vršovic do Záběhlic 21. června roku 1925. Tehdy však nebyl označen...

Zajímavá místa

Bohdalecký tunel

  Skrz původní vrch Bohdalec vedl 94metrů dlouhý železniční tunel, který spojoval Vršovické...

Plynárenské muzeum

  Jedním ze zajímavých míst v těsné blízkosti Bohdalce je plynárna Michle. Vznikala ve...

Garáže Vršovice

Dnešní autobusové garáže Vršovice byly postaveny původně jako vozovna pro trolejbusy. Jednalo se o...